Terugblik op 2022

He! Wat leuk dat je
ons jaarverslag
opent!

Helaas is het jaarverslag beter te zien op je PC, dus sla snel de laptop open of start je pc!

Bekijk je het jaarverslag op je Tablet? Draai dan je scherm om!

De Bibliotheek op school

De collectievormers hebben voor de basisscholen negen themacollecties samengesteld die actief worden ingezet. Voor de VMBO-afdeling van het Kennemer College is een nieuwe, passende collectie samengesteld.

VoorleesExpress

Om de taalontwikkeling bij kinderen te bevorderen en laaggeletterdheid tegen te gaan is de Bibliotheek IJmond Noord aangesloten bij de (landelijke) VoorleesExpress.
Ouders die hun kinderen actief stimuleren bij hun taalontwikkeling, door veel voor te lezen en ze aan te moedigen zelf te lezen, zorgen ervoor dat hun kinderen gemotiveerder zijn om te lezen, meer lezen en leesvaardiger zijn. Hierdoor presteren deze kinderen beter op school. 

 

De VoorleesExpress ondersteunt Beverwijkse en Heemskerkse gezinnen met kinderen van twee tot en met acht jaar die moeite hebben met taal. Vrijwilligers hebben twintig sessies met een gezin. Zij ontmoeten elkaar thuis, online of op een openbare plek. Samen met de ouders gaan ze aan de slag met taal en (voor)lezen.

In 2022 zijn er 22 gezinnen aangenomen voor de VoorleesExpress en zijn er in totaal 27 trajecten afgerond. Hiermee hebben we 30 kinderen bereikt. We zijn erg blij met de vele vrijwilligers die zich hiervoor inzetten.

Door de voorzitter van de Goede Doelen Stichting is een cheque van 500 euro voor de VoorleesExpress overhandigd.

"Als projectleider VoorleesExpress ben ik, Floor, trots op alle vrijwilligers die in 2022 twintig weken lang bij een gezin thuis hebben voorgelezen aan kinderen met een taalachterstand om het leesplezier en de woordenschat bij kinderen te vergroten en ouders bewust te maken van het nut van (voor)lezen."
"Samen met The Read Shop Beverwijk deden we voor het eerst mee aan de landelijke actie ‘Geef een prentenboek cadeau’. Klanten die het prentenboek ‘Ik zou wel een kindje lusten’ voor € 2,50 in de boekhandel kochten konden het weggeven of doneren aan de VoorleesExpress Beverwijk. Er zijn uiteindelijk 31 boeken gedoneerd. Alle gezinnen hebben een prentenboek cadeau gehad. "

Talentenlab

Het TalentenLab in de 100-Talentenjeugdbibliotheek in Beverwijk was in 2022 op woensdagmiddagen 40 keer open en 242 kinderen namen daar deel aan de vele activiteiten.

Gemiddeld kwamen zes kinderen naar het TalentenLab voor een speciale les over techniek of mediawijsheid. De activiteiten liepen uiteen van programmeren tot spelen met de GraviTrax.

Sinds oktober 2022 is TalentenLab er ook voor kinderen in Heemskerk. Daar was het TalentenLab inmiddels al elf keer, waarbij 117 kinderen aanwezig waren, een gemiddelde van maar liefst bijna elf kinderen per keer.  

“Wat leuk dat we in 2022 ook een TalentenLab in Heemskerk hebben. Gezien de grote opkomst elke keer is hier zeker een behoefte aan.”

BoekStart in de Bibliotheek

BoekStart is een middel om een collectie speciale boeken voor baby’s en peuters aan te bieden en hierover voorlichting te geven, met als doel het voorlezen aan jonge kinderen te stimuleren en zo leesachterstanden te voorkomen en een bijdrage te leveren aan leesbevordering en leesplezier bij kinderen van nul tot en met twee jaar. Ouders van jonge kinderen ontvangen in de bibliotheek bij inschrijving van hun kind als bibliotheeklid een Boekstartkoffertje. De inhoud bestaat uit een hardkartonnen en stoffen boekje, belangrijke informatie over het belang van vroegtijdig voorlezen en een folder met zinvolle voorleestips.

In december 2022 zijn via de Voedselbank 35 Boekstartkoffertjes aan jonge gezinnen in IJmond Noord uitgedeeld.

BoekStart in de kinderopvang

BoekStart is een effectief programma om voorlezen bij de kinderopvang te professionaliseren.
De vijf kinderopvangorganisaties die deelnemen aan BoekStart bieden een goed voorleesklimaat waarbij sprake is van een actuele collectie, dagelijks voorlezen, geschoolde medewerkers en aandacht voor taalzwakke kinderen. Van wezenlijk belang daarbij is dat de Bibliotheek, de gemeente en de organisaties voor kinderopvang een structurele samenwerking aangaan die zij jaarlijks gezamenlijk evalueren. Eind 2022 zijn de eerste afspraken gemaakt rond een vijfde locatie.

BoekStartcoach in het Centrum voor Jeugd en Gezin

Daarnaast werken wij samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) waar onze BoekStartcoach zorg voor voorleesbevordering.

Ouderkamers

Het primaire doel van Samen Lezen in de Ouderkamer is om ouders op school op informele wijze gelegenheid te bieden hun eigen leesvaardigheid te vergroten en de Nederlandse taal te oefenen. Door het verbeteren van taalbeheersing stimuleren we ouders om hun kinderen thuis voor te lezen en met hun kinderen Nederlands te spreken. Zo krijgen kinderen meer kansen om hun eigen taalontwikkeling te vergroten en meer leesplezier te ervaren. Dit doen we door elke woensdagochtend een uur lang de ouders te informeren over leuke boeken, taalspelletjes of bepaalde thema’s te bespreken.

Op een basisschool in Heemskerk werken we met de Ouderkamer op school. Uitbreiding naar andere scholen voor 2023 is in gang gezet.

De Bibliotheek op school

Binnen de Bibliotheek op school (dBos) werken onderwijs, bibliotheek en gemeenten samen. Het landelijke programma biedt bouwstenen om dagelijks, op school én thuis, aandacht aan leesplezier en mediawijsheid te schenken. Dit gebeurt met deskundige en opgeleide lees-/mediaconsulenten, een aantrekkelijke collectie en met een digitale lees- en leeromgeving.
Door als basisschool aan te sluiten bij dit programma en de samenwerking aan te gaan met de Bibliotheek, wordt taalachterstand bij kinderen voorkomen en het leesplezier vergroot. Tijdens de Kinderboekenweek in 2022 sloot Kindcentrum de Zevenhoeven zich als achtste Bibliotheek op school aan. De leesconsulenten zijn op de scholen geweest en verzorgden er lessen.

"De opening van de Bibliotheek op school-schoolbibliotheek in Kindcentrum de Zevenhoeven was tijdens de Kinderboekenweek. Met een heggenschaar knipten wij het lint door en alle kinderen van de school zongen het nationale Kinderboekenweeklied ‘Gi-Ga-Groen’"

Media-educatie kinderen

De Bibliotheek stelt zich ten doel om kinderen te leren hoe zij informatie kunnen zoeken en beoordelen, hoe zij zich bij het gebruik van sociale media verstandig kunnen gedragen en wat er nodig is bij het maken van media zelf. Het jaarprogramma basisonderwijs van de Bibliotheek biedt een doorgaande leerlijn mediawijsheid. Deze leerlijn staat in vijf programma’s in het jaarprogramma centraal. In 2022 namen 63 groepen deel aan een mediawijze activiteit.

Stages en herintreders

Als erkend leerbedrijf bieden we scholieren de mogelijkheid om stage-ervaring op te doen. In 2022 kregen we zeventien aanvragen. Uiteindelijk liepen twaalf scholieren stage bij ons, variërend van een paar dagen tot een paar weken.

Ook deden twee herintreders via het herintredingstraject van meerdere maanden werkervaring op in de Bibliotheek om vervolgens een andere werkplek te vinden.     

Samenwerking met het VO en het MBO

Bij het praktijkonderwijs lieten de docenten zich inspireren door een scholing over leesplezier en met een nieuwe collectie boeken. De schoolbibliotheek werd bekeken en de docenten kregen veel tips hoe ze die voor hun leerlingen aantrekkelijker konden maken. Met de sectie Nederlands HAVO/VWO is een op maat gemaakte workshop over lezen, leesplezier en nieuwe boeken georganiseerd.

Vanuit het MBO zijn er zeven groepen op bezoek geweest: vier groepen ISK (internationale schakelklas) en drie groepen techniek. Leuke bezoeken met veel gesprekken over lezen en boeken. In het kader van de stimuleringsregeling van Kunst van Lezen zijn de studenten Techniek als pilot gratis lid geworden en hebben ze boeken geleend om op school (en thuis) te lezen.

Lanceerparty Kidsweek Ontdek je BIEB-special

Kinderdirecteur Maura opende op vrijdag 9 december de Kidsweek Ontdek je BIEB-special met een lanceerparty in de bibliotheek van Beverwijk. Ruim twintig kinderen dansten op een glow in the dark silent disco party met kinderchampagne. Alle deelnemers gingen naar huis met een exemplaar van de BIEB-special, een tijdschrift bomvol leestips van andere kids, strips, biebmoppen, kijkplaten, puzzels en meer. Onze kinderdirecteur Maura staat er ook in!

Dit tijdschrift kwam tot stand met hulp van serviceorganisatie voor bibliotheken Probiblio en Kidsweek.