Terugblik op 2022

He! Wat leuk dat je
ons jaarverslag
opent!

Helaas is het jaarverslag beter te zien op je PC, dus sla snel de laptop open of start je pc!

Bekijk je het jaarverslag op je Tablet? Draai dan je scherm om!

Lezen en literatuur

De Bibliotheek organiseert leesstimuleringsprojecten voor diverse doelgroepen

Lezen prikkelt de fantasie en brengt ontspanning. Lezen helpt tegen eenzaamheid. Wie leest ontdekt een andere wereld. Maar wat als je niet of nauwelijks kunt lezen?

Leesbevorderingsactiviteiten

We brachten de Boekenweek onder de aandacht van het publiek en hadden leuke activiteiten.
Tijdens de Maand van de geschiedenis deelden we het magazine van de maand van de Geschiedenis uit.
De tijdens de actie Nederland Leest gratis verkrijgbare boekjes Mevrouw mijn moeder van Yvonne Keuls en het jeugdboek De regels van drie van Marjolijn Hof waren zeer snel op.

Nationale voorleesdagen

Tijdens de landelijke campagne Nationale Voorleesdagen stond het prentenboek Maar eerst ving ik een monster van Tjibbe Veldkamp centraal. Op 11 januari gaf Tjibbe Veldkamp tijdens een informatieavond voor leidsters van kinderdagverblijven en peutercentra en leerkrachten van de kleutergroepen van het basisonderwijs een inspirerende workshop. Plaatselijk illustrator Tjarko van der Pol gaf vanuit zijn eigen atelier in Beverwijk een online workshop voor leerkrachten basisonderwijs en pedagogisch medewerkers van de kinderopvang. Tjarko vertelde over zijn prentenboeken en inspireerde de deelnemers om met Maar eerst ving ik een monster te werken, zij konden op de eigen locatie leuke voorleesdagen vieren met de kinderen.

Het Zoldertheater kon vanwege de coronamaatregelen helaas niet in de Bibliotheek optreden.
In plaats daarvan boden we via ons YouTube-kanaal de al eerder vertoonde voorstelling Agent en Boef aan. De voorstelling werd ruim 90 keer bekeken.

Kinderboekenweek Gi-Ga-Groen

Tijdens de Kinderboekenweek van 5 tot en met 16 oktober kwamen er 51 groepen 5/6 uit het basisonderwijs naar Bibliotheek IJmond Noord om kennis te maken met het werk van kinderboekenschrijvers en illustratoren waaronder Jozua Douglas, Charlotte Dematons en Martine Letterie.

Zondag 9 oktober vierde Bibliotheek IJmond Noord samen met het Kennemer Theater, KEK en het Centrum voor de Kunsten Beverwijk een spetterend Kinderboekenweekfeest met onder meer een workshop van de illustratoren Mack van Gageldonk en Mies van Hout.

"Ik ben zelf enorm trots op het Schrijversproject in de Kinderboekenweek. 51 groepen 5/6 zijn in de Kinderboekenweek 2022 in aanraking gekomen met een auteur of illustrator. Een hele organisatie, maar wat is het ontzettend leuk om het te organiseren en om alle groepen te mogen ontvangen.
"De school krijgt een krat met boeken ter voorbereiding. De kinderen zijn enthousiast en komen vaak dezelfde dag of dezelfde week na het bezoek al terug om boeken van de desbetreffende auteur of illustrator te lenen. Als ik de groep heb begeleid, komen de kinderen altijd even gedag zeggen en om aan te geven hoe leuk ze het vonden. Het is elk jaar weer een feestje!"

Taalhuis

Lezen prikkelt de fantasie en brengt ontspanning. Lezen helpt tegen eenzaamheid. Wie leest ontdekt een andere wereld. Maar wat als je niet of nauwelijks kunt lezen?

Een op de negen bewoners van Beverwijk en Heemskerk is laaggeletterd. Daarom is de dienstverlening aan laaggeletterden speerpunt bij Bibliotheek IJmond Noord. Taalhuis IJmond is een samenwerkingsverband tussen alle taalaanbieders in de regio. Het is ook een informatiepunt voor mensen die de Nederlandse taal (beter) willen leren. Het Taalhuis geeft informatie en advies aan vrijwilligers, gemeenten en bedrijven. Tijdens het Taalspreekuur kunnen inwoners zich laten informeren over cursussen en bijeenkomsten. Ook kan iedereen er taal- of rekenoefeningen doen en makkelijke lees- en informatieve boeken lezen en lenen.  Mensen worden er doorverwezen naar de voor hen best passende plek.

Taalspreekuur

In beide vestigingen bieden we een Taalspreekuur aan om zo persoonlijk advies op maat te kunnen geven. De meeste bezoekers van het Taalspreekuur willen beter Nederlands leren spreken. Daarna komt Nederlands leren en tot slot beter Nederlands lezen en schrijven.

Leeskringen

In de Bibliotheek zijn vijf leeskringen voor mensen die graag samen met anderen willen lezen. Zo’n leeskring is bedoeld voor iedereen die lezen lastig vindt. Er zijn vaste vrijwilligers die hen begeleiden. Er wordt een uur samen gelezen en gepraat.

Taalcarrousel

Iedere maandagochtend (buiten schoolvakanties) is er een Taalcaroussel in samenwerking met Stichting Participatie Anderstaligen (SPA) in vestiging Beverwijk. In kleine groepen wordt er door deelnemers samen met Nederlanders onder het genot van een drankje geoefend met spreken en luisteren.

TopTaal

De Bibliotheek heeft sinds begin 2022 TopTaal als vaste huurder. TopTaal is een dienstverlenende onderwijsinstelling voor volwasseneneducatie Nederlands. Net als het Taalhuis werken zij vanuit de drijfveer dat iedereen mee moet kunnen doen in de maatschappij.

Regelmatig wordt er in de TopTaal-groepen uitleg gegeven over de collectie en andere oefenmogelijkheden van de bibliotheek. Indien gewenst krijgen cursisten een bibliotheekabonnement.

Oekraïners

Ook de bibliotheek wil de door de oorlog gevluchte Oekraïners helpen. Daarom is er in samenwerking met SPA drie keer een taalinloop. Het is een zelfstudiemiddag, waar deelnemers  onder begeleiding van vrijwilligers hulp van een NT2-docent kunnen krijgen bij het oefenen van de taal. Er werd uitleg gegeven over de collectie en de mogelijkheden om de taal te leren. Om hun vaardigheden verder te kunnen oefenen, kregen de deelnemers een bibliotheekabonnement.

Vergroten digitale vaardigheden Taalhuisbezoekers

Voor het helpen van digitaal minder vaardige mensen is het noodzakelijk om in dezelfde ruimte aanwezig te zijn. Taalhuisbezoekers vragen vaak intensieve een-op-eenbegeleiding. In november begon voor zes deelnemers met een migratieachtergrond de cursus Start Digitaal. Deelnemers geven aan zich na vier weken digitaal vaardiger te voelen.

"Tijdens het digitaal inloopspreekuur heb ik vaak momenten dat ik het gevoel heb dat ik echt iets heb kunnen betekenen voor mensen. Bijvoorbeeld voor de Syrische mevrouw die haar Klik en Tik – “de start”-certificaat binnen heeft, maar terug blijft komen voor vervolgcursussen en daarbij een vriendin meeneemt."
"De school krijgt een krat met boeken ter voorbereiding. De kinderen zijn enthousiast en komen vaak dezelfde dag of dezelfde week na het bezoek al terug om boeken van de desbetreffende auteur of illustrator te lenen. Als ik de groep heb begeleid, komen de kinderen altijd even gedag zeggen en om aan te geven hoe leuk ze het vonden. Het is elk jaar weer een feestje!"

Schippers zonder water

Dat is de naam van een schrijverscollectief dat elke eerste zaterdag van de maand bijeenkomt om in de bibliotheek van Beverwijk samen te schrijven. Iedereen die (mee) wil schrijven is er van harte welkom.

Dit collectief probeert voor elkaar nét dat kleine zetje te zijn om (meer) te gaan schrijven. Je kunt er brainstormen, delen, reageren, schrijven, schaven of schrappen.