TERUGBLIK OP

2021

HE! Wat leuk dat je
ons jaarverslag
opent!

Helaas is het jaarverslag beter te zien op je PC, dus sla snel de laptop open of start je pc!

Bekijk je het jaarverslag op je Tablet? Draai dan je scherm om!

Lezen en literatuur

De Bibliotheek organiseert leesstimuleringsprojecten voor diverse doelgroepen
Lezen prikkelt de fantasie en brengt ontspanning. Lezen helpt tegen eenzaamheid. Wie leest ontdekt een andere wereld. Maar wat als je niet of nauwelijks kunt lezen?

Leesbevorderingsactiviteiten

We brachten de vervangende Boekenweek onder de aandacht van het publiek en verspreidden de bijbehorende materialen. Dit werd door onze klanten en bezoekers zeer gewaardeerd.
Tijdens de Maand van de geschiedenis deelden we het magazine van de maand van de Geschiedenis uit.
De tijdens de actie Nederland Leest gratis verkrijgbare boekjes De Wandelaar van Adriaan van Dis en het jeugdboek Katvis van Tjibbe Veldkamp waren al snel op.

Nationale voorleesdagen

Tijdens de landelijke campagne Nationale Voorleesdagen stond het prentenboek Coco kan het van Loes Riphagen centraal. Op 11 januari gaf Loes tijdens een online informatieavond voor leidsters van kinderdagverblijven en peutercentra en leerkrachten van de kleutergroepen van het basisonderwijs een inspirerende workshop. Niet alleen liet ze haar atelier zien, maar ze vertelde ook enthousiast over het proces van het maken van een prentenboek. Tot slot gingen de deelnemers aan de slag met het knutselen van een Coco-figuurtje. Alle 30 aanwezigen kregen van tevoren een tas met de materialen voor de workshop, een voorleesgids, lessuggesties en het bestelde prentenboek met een bijbehorend poppetje.

De jaarlijkse voorstelling in de Bibliotheek is gerealiseerd op een alternatieve en leuke manier:
het bekijken van de door het Zoldertheater op YouTube beschikbaar gestelde voorstelling Boevenstreken. Op 1 februari 2021 werd deze voorstelling 89 keer online bekeken.

“Het boek gaan we vanaf volgende week voorlezen en ook gaan we de tips opvolgen over de knutselpagina online. Erg leuk dat ook deze mogelijkheid er is zodat we activiteiten kunnen uitvoeren aansluitend bij het boek.”
“Ik vond het fascinerend om een inkijkje te krijgen in de wereld van een schrijver/illustrator.”
“Dit was een prima alternatief, ondanks dat het voor de meeste van ons nieuw was ging het heel soepel”

Kinderboekenweek Worden wat je wil!

Tijdens de Kinderboekenweek van 6 tot en met 12 oktober kwamen er vijftig groepen 5/6 uit het basisonderwijs naar de Bibliotheek IJmond Noord om kennis te maken met het werk van kinderboekenschrijvers en illustratoren waaronder Mark Janssen. Hij maakte het boek Dromer, het Prentenboek van de Kinderboekenweek 2021.

Zondag 10 oktober vierde de Bibliotheek IJmond Noord samen met het Kennemer Theater, KEK en het Centrum voor de Kunsten Beverwijk een spetterend Kinderboekenweekfeest met onder andere een workshop van illustrator Sanne te Loo.

Taalhuis

Een op de negen bewoners van Beverwijk en Heemskerk is laaggeletterd. Daarom is de dienstverlening aan laaggeletterden speerpunt bij de Bibliotheek IJmond Noord. Taalhuis IJmond is een samenwerkingsverband tussen alle taalaanbieders in de regio. Het is ook een informatiepunt voor mensen die de Nederlandse taal (beter) willen leren. Het Taalhuis geeft informatie en advies aan vrijwilligers, gemeenten en bedrijven. Tijdens het Taalspreekuur kunnen inwoners zich laten informeren over cursussen en bijeenkomsten. Ook kan iedereen er taal- of rekenoefeningen doen en makkelijke lees- en informatieve boeken lezen en lenen. Mensen worden er doorverwezen naar de voor hen best passende plek.

Taalspreekuur

Ondanks de coronabeperkingen kwamen er 153 mensen met een vraag naar het Taalspreekuur.
De meeste bezoekers van het Taalspreekuur willen beter Nederlands leren spreken. Daarna komt Nederlands leren en tot slot beter Nederlands lezen en schrijven.
In de zomer zijn er minder mogelijkheden om de taal te blijven oefenen. Daarom werden dit jaar in buurthuis Wijk aan Duin voor het eerst taalzomeractiviteiten aangeboden. Gezamenlijk georganiseerd door de Bibliotheek, Stichting Participatie Anderstaligen (SPA) en Stichting Welzijn Beverwijk. Zeven deelnemers deden met veel plezier aan de taal- en sportspelletjes mee.

Vergroten digitale vaardigheden Taalhuisbezoekers

In de Bibliotheek zijn zes leeskringen voor mensen die graag samen met anderen willen lezen. Zo’n leeskring is bedoeld voor iedereen die lezen lastig vindt. Er zijn vaste vrijwilligers die hen begeleiden. Er wordt een uur samen gelezen en gepraat. Hier geldt opnieuw dat de leeskringleden door de coronabeperkingen jammer genoeg minder samen konden lezen.

Vergroten digitale vaardigheden volwassenen

Leeskringen

In de Bibliotheek zijn zes leeskringen voor mensen die graag samen met anderen willen lezen. Een leeskring is voor iedereen die lezen lastig vindt. Er zijn vaste vrijwilligers die begeleiden. Er wordt een uur samen gelezen en gepraat. De leeskringen hebben helaas door de corona beperkingen minder samen kunnen lezen.

Taalmaatjes

Taalmaatjes van taalorganisatie Stichting Participatie Anderstaligen (SPA) leerden en werkten op afspraak in de Bibliotheek.

Verminderen laaggeletterdheid bij bedrijven

In 2021 zijn er nog geen bedrijven concreet benaderd. Wel verzamelden we alvast achtergrondinformatie die we bespraken met medewerkers van Stichting Lezen en Schrijven.

In samenwerking met SPA benaderden we voor het project Taalcoach voor 1 dag in het najaar de organisaties IJmond Werkt, ViVa! Zorggroep en mogelijke andere bedrijven of organisaties uit de regio met de vraag of zij aan dit project mee willen werken. Het idee van Taalcoach voor 1 dag is een wisselwerking: Iets leuks doen met werknemers van een bedrijf en anderstaligen om zo onder andere bekendheid te geven aan de doelgroep anderstaligen/laaggeletterden.

Vergroten digitale vaardigheden volwassenen

  • 121 abonnees Digitaal Handig(er)
  • 111 online bezoekers
  • 166 offline bezoekers
  • 13 SeniorWeb-cursisten


Omdat fysieke bijeenkomsten niet mogelijk waren is eind 2020 de nieuwsbrief Digitaal Handiger gelanceerd waarmee we inmiddels 121 mensen om de maand informeren over onderwerpen die uiteenlopen van het gebruik van sneltoetsen tot bitcoins.
Daarnaast hebben we onze klanten begin dit jaar digitaal kunnen bedienen. Zo gaf Maria Genova twee online lezingen. Eén over de gevaren om gehackt te worden en één over datingfraude. In totaal kwamen daar 30 mensen op af. De lezing Het is een complot!, over het hoe en waarom van complotdenkers, trok zelfs 81 online bezoekers. Op fysieke bijeenkomsten over drones en e-books en twee bijeenkomsten over het coronatoegangsbewijs kwamen ook nog 28 bezoekers af.

De introductie van de CoronaCheck-app zorgde er mede voor dat het digitaal inloopspreekuur van de Bibliotheek ondanks corona toch nog 138 bezoekers verder heeft kunnen helpen. Vooral vlak na de aankondiging ervan waren er spreekuren waar we meer dan twintig mensen per keer hielpen met het aanvragen van een DigiD of een papieren QR-code.

Als gevolg van de coronamaatregelen is ook SeniorWeb weinig in de Bibliotheek actief geweest. Uiteindelijk hebben ze in totaal drie cursussen gegeven waarbij in  totaal dertien cursisten aanwezig waren.

Wederom vanwege de coronamaatregelen konden helaas nog wel meer activiteiten om digitale vaardigheden te vergroten niet doorgaan. De bijeenkomst over virtual reality bleek niet haalbaar en ook de plannen voor het opzetten van een nieuw Digicafé werden even in de ijskast gezet tot een periode met een wat zekerder vooruitzicht.