Terugblik op 2022

He! Wat leuk dat je
ons jaarverslag
opent!

Helaas is het jaarverslag beter te zien op je PC, dus sla snel de laptop open of start je pc!

Bekijk je het jaarverslag op je Tablet? Draai dan je scherm om!

Terugblik
op 2022

Jaarverslag

Inleiding

Het jaarverslag geeft je een beeld van wat de bibliotheek in het jaar 2022 bereikt heeft. Het is de evaluatie van ons JAARPLAN 2022 dat is gebaseerd op het Beleidsplan 2021-2024. Centraal staan de vijf kernfuncties die vastgelegd zijn in de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob).

  1. Kennis en informatie ter beschikking stellen
  2. Ontwikkeling en educatie bieden
  3. Lezen bevorderen en het laten kennismaken met literatuur
  4. Ontmoeting en debat organiseren
  5. Kennis laten maken met kunst en cultuur

In 2022 zaten we in de laatste fase van de wereldwijde COVID-19-pandemie. Mede door de aanwezigheid van het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) werd de Bibliotheek door de overheid aangemerkt als essentiële instelling.

De transitie van klassieke uitleenbibliotheek naar een educatieve en maatschappelijke bibliotheek is in 2022 verder vormgegeven, waarbij aandacht is gevestigd op het zoeken en behouden van lokale partners. Denk hierbij aan het KankerCafé, SeniorWeb, EcoBeverwijk en EcoHeemskerk, maar ook aan culturele instellingen zoals het Kennemer Theater, KEK, Centrum voor de Kunsten en het Cultuurhuis.

"Ik ben elke keer weer blij en enthousiast om de klanten te begroeten in onze mooie nieuwe vestiging in Beverwijk."

Kennis en Informatie

De Bibliotheek stelt kennis en informatie ter beschikking.

Kunst en Cultuur

De Bibliotheek laat mensen kennismaken met kunst en cultuur