Terugblik op 2023

Inleiding

Het jaarverslag geeft je een beeld van wat de bibliotheek in het jaar 2023 bereikt heeft. Het is de evaluatie van ons JAARPLAN 2023 dat is gebaseerd op het Beleidsplan 2021-2024. Centraal staan de vijf kernfuncties die vastgelegd zijn in de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob).

 1. Kennis en informatie ter beschikking stellen
 2. Ontwikkeling en educatie bieden
 3. Lezen bevorderen en het laten kennismaken met literatuur
 4. Ontmoeting en debat organiseren
 5. Kennis laten maken met kunst en cultuur

 

In 2023 is Bibliotheek van start gegaan met het kiezen van zes speerpunten:

De uitwerking van de zes speerpunten zorgde in 2023 voor een goede focus in de Bibliotheek. Dit jaarverslag laat zien waar de Bibliotheek in 2023 voor stond. Het aanbod van de Bibliotheek was groot en er was verbinding tussen de verschillende activiteiten en programma’s. Natuurlijk speelde de collectie hierbij een belangrijke rol.

Naast de sterke interne verbinding lag ook de nadruk op het zoeken en behouden van lokale partners. Denk hierbij aan de Gemeente Beverwijk en Gemeente Heemskerk, educatieve instellingen zoals de kinderopvang, basisonderwijs, middelbaar onderwijs en ook MBO-scholen, daarnaast instanties zoals:

 • het KankerCafé,
 • SeniorWeb,
 • Hoormij,
 • EcoBeverwijk,
 • Taalhuis IJmond en
 • het IJmonds Autisme Loket

maar ook culturele instellingen zoals

 • Kennemer Theater,
 • KEK,
 • Centrum van de Kunsten en
 • het Cultuurhuis Heemskerk

 

en welzijnsorganisaties zoals:

 • Buurtgezinnen in regio IJmond,
 • Home-Start Beverwijk-Heemskerk,
 • MET Heemskerk,
 • Welzijn Beverwijk en
 • Socius Maatschappelijk Dienstverleners.